Marshja - 2008-05-04 11:31:49

Nauczmy się rozumieć mowę naszych świnek. :) Niektórzy z nas mogą nie wiedzieć co oznaczają poszczególne wydawane przez naszą świnkę dźwięki.  Pozwoliłam sobie więc - biorąc za przykład tekst z jednej strony o świnkach - przygotować małą ściągę.


Mowa świnek morskich:

CMOKANIE
Krótkie , dwu-trzyfazowe, powtarzalne dźwięki typu 'czat-czat-czat' lub 'klak-klak'. Wydawane jest w czasie aktywności ruchowej i badania otoczenia. Informuje członków grupy o miejscu pobytu odzywającego się zwierzęta i skłania ich od identycznej odpowiedzi. Oznacza więc: 'Ja tu jestem, a ty gdzie jesteś?' . Takie nawoływanie często dają się słyszeć w dialogu matka-oseski. Jeśli maluch nie uzyskuje odpowiedzi, jego 'klak-klak' wpada w coraz wyższy i bardziej natarczywy ton, aż zmienia się w gwizd."

ĆWIERKANIE
Prawdopodobnie dźwięk ten sygnalizuje zadowolenie lub przynajmniej jakąż formę komfortu psychicznego.

WARKNIĘCIE
Krótkie warknięcie złożone z 6-7 szybko następujących po sobie dźwięków, 'tu-tu-tu-tu-tu-tu-tut', wydawane jest przez zwierzę zaskoczone niespodziewaną zmianą w otoczeniu, najczęściej nieoczekiwanym dźwiękiem . Sygnał ten powoduje natychmiastowe milknięcie i bezruch pozostałych członków grupy. Można by je więc przetłumaczyć na 'Uwaga! Cisza!'

GWIZD
Głośny gwizd wznoszący się na końcu frazy oznacza niecierpliwość, brak oczekiwanego bodźca, na przykład pokarmu. Gwozd wydawany jest gdy głodna świnka spostrzega opiekuna. W ten sam sposób odzywać się będzie zwierzę oddzielone od grupy

PISK
Pisk o jednolitym, wysokim tonie jest okrzykiem zwierzęcia bezpośredno zagrożonego, np. atakowanego przez innego osobnika. Świnka odzywa się tym samym głosem gdy sprawiamy jej ból lub gdy jest bardzo wystraszona

WARKOT
Cichy warkot 'wrrrrrr' brzmi jak niskie dudnienie werbla, a kierowany jest do samic przez osobniki płci męskiej. Warkotanie jest podkreśleniem męskości i dojrzałości płciowej oraz pobudzienia seksualnego. Najczęściej towarzyszy zalotom, ale nie tylko - podrastające samce warkoczą też wobec matki i swego rodzeństwa. Samice również mogą wydawać ten głos, ale tylko wówczas gdy w ich pomieszczeniu nie ma dojrzałych samców.

CHRZĄKANIE
Niskie, głębokie chrząkniecie informuje o intencji ataku i kierowane jest przez dominanta w stronę świnki o niższej randze. Wydawane jest tylko, gdy zwierzęta znajdują się w bezpośredniej bliskości.

SZCZĘKANIE ZĘBAMI
Pojawia się w konfliktach lub jako odpowiedź na groźbę innego zwierzęcia. Zdarza się w różnych sytuacjach i może mieć różną intensywność; najwyższą jednak, gsy świnka jest gotowa do ataku. W tym ostatnim przypadku dotyczy to konfliktów między samcami, zwykle obymi sobie rywalami. Często jest wstępem do walki.


Do tego muszę dodać od siebie, że niektóre świnki mogą wydawać inne dźwięki niż powyżej wymienione w stosunku do różnych sytuacji (jak się denerwują, są szczęśliwe itp.).

jednodniowe wycieczki szkolne